• Kompletní rekonstrukce okálu z roku 1973.
  • Interiéry rekonstruovány s použitím sádrokartonových desek Activ´Air.
  • Státní zdravotní ústav (SZÚ) měřil koncentrace formaldehydu před a po rekonstrukci.

Naměřené koncentrace před rekonstrukcí:

Ložnice …………….. 198 µm³
Pokoj ………………… 121 µm³

Limitní hodinová koncentrace pro vnitřní prostředí pobytových místností dle Vyhlášky MZČR 6/2003 je 60 µg/m3.

Naměřené koncentrace po rekonstrukci s využitím sádrokartonových desek Activ´Air:

Ložnice …………….. 33 µm³ ………….. pokles o 84 %
Pokoj ………………… 28 µm³ ………….. pokles o 77 %

 

Měření před rekonstrukcí

Měření po rekonstrukci

Výhodná koupě hezkého pozemku se starým okálem z roku 1973 měla jedno úskalí. Co s touto nevzhlednou a nezdravou stavbou? Zbourat, nebo zrekonstruovat? Nový majitel se nakonec rozhodl pro rekonstrukci. Nastudoval si totiž, že může provést poměrně snadnou rekonstrukci interiéru pomocí sádrokartonových konstrukcí, které umožňují opravdu rychlou výstavbu, mají výborné akustické parametry a díky malé tloušťce ušetří cennou podlahovou plochu. A když se pak dozvěděl o sádrokartonových deskách s technologií Activ´Air, která odbourává škodlivý formaldehyd z ovzduší, nebylo co řešit.

Staré okály jsou totiž známé nejen díky někdejší rychlé výstavbě na klíč a tím, že se na ně stály fronty, ale právě vysokými koncentracemi této nebezpečné těkavé látky. Předmětem kritiky jsou konkrétně použité výtlačně lisované desky se značným únikem volného formaldehydu, který v mnoha případech způsobuje zdravotní problémy, např. bolesti hlavy, podrážděnost očí, oslabení imunity, v některých případech alergie a astma.

Majitel okálu se na rekonstrukci připravil opravdu důkladně. Zjistil si reference dodavatele sádrokartonových desek – firmy Rigips, která desky se složkou Activ´Air na českém trhu nabízí a která spolupracuje se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) při přeměřování koncentrací formaldehydu v obytných místnostech. A pro samotnou realizaci si vybral specializovanou firmu, která má bohaté zkušenosti s rekonstrukcí okálů, a to nejen z hlediska zlepšení tepelně-technických parametrů.

Samotná rekonstrukce obytných místností proběhla velmi rychle. Realizační firma totiž nemusela bourat původní zdravotně závadné dřevotřískové desky s obsahem formaldehydu, ale přistoupila přímo k montáži sádrokartonové desky se složkou Activ´Air. Tak se ušetřil nejen čas, ale i náklady na bourání starých příček. A navíc nové příčky měly zajistit zdravé ovzduší.

Funguje ale Activ´Air doopravdy? Majitel si chtěl být naprosto jistý, a proto se rozhodl přizvat k měření koncentrace formaldehydu odborníky ze Státního zdravotního ústavu. Pracovníci SZÚ nejprve provedli akreditované měření před rekonstrukcí a naměřili hodnoty, které majitele znervóznily. Ve dvou místnostech byla naměřena koncentrace formaldehydu převyšující přijatelné riziko dle WHO (100 µg/m³), česká vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.6/2006 Sb. udává pro některé pobytové místnosti dokonce 60 µg/m³ . V ložnici bylo naměřeno 198 µg/m³! O to napínavější pak bylo měření po aplikaci desek s Activ´Air. A výsledek byl ohromující. V nejkritičtější místnosti klesly koncentrace formaldehydu o 84 %! A také v ostatních místnostech nastal pokles v průměru o 77 %. Deklarovaná účinnost složky Activ´Air je přitom 70 %. Znamená to, že v případě tak vysokých koncentrací, jaké byly naměřeny v rekonstruovaném okálu, je účinnost této technologie zaručena.

Majitel krásně zrenovovaného domu si tedy mohl být jistý, že rekonstrukce interiéru pomocí sádrokartonových desek Activ´Air byla správným rozhodnutím a že bude žít ve zdravotně nezávadném ovzduší.

Centrum technické
podpory Rigips

724 600 800 (Po-Čt 8:00-16:30, Pá 8:00-15:00)